Trygghetstjänster

Ifall styrelsen till en BRF känner sig otrygg kan de få hjälp av fastighetsförvaltare och deras trygghetstjänster.

Om det finns hotfulla grannar eller platser i närheten där det vistas otrevliga människor kan förvaltare vidta åtgärder för att upprätta säkerhet igen. Det kan handla om kameraövervakningssystem eller bemanning vid vissa tider eller liknande åtgärder. Exempel på anledningar att kalla trygghetstjänsten är:

  • Otryggt bilgarage
  • Buskörningar
  • Dålig belysning/obefintlig
  • Hänsynslösa grannar
  • Orolig å mina grannars vägnar pga…