Fastighetsservice


Fastighetsservice ingår i totalförvaltning och handlar i stort sätt om den dagliga tillsynen av fastigheter. Denna typ av skötsel omfattar fastighetens interiör såsom exteriör.

Inom fastighetsservice finns ytterliggare förgreningar. En av dem är fastighetsjour vilket innebär att du som fastighetsägare kan kontakta dem ifall något är trasigt, stulet eller varför inte ifall grannarna är stökiga. Fastighetsjourer är oftast tillgängliga 24/7 och de hjälper er med bland annat:

  • inbrott eller brandlarm
  • trasiga vattenledningar
  • trasiga värmepumpar
  • stopp i avloppet
  • diverse elproblem
  • portlås eller dylikt
  • vandaliseringar

Service av tekniska installationer ingår såklart också inom fastighetsservice. Tekniska installationer i fastigheten som värmesystem behöver regelbundet gås igenom av kvalificerade tekniker. Genom att sköta underhållsarbetet på bästa sätt garanteras anläggningens funktion och prestanda med en fastighetstekniker. Genom att titta till fastigheten enligt ett förutbestämt tidsintervall så kan man i tid upptäcka eventuella avvikelser och driftstörningar. Det är ekonomiskt fördelaktigt att reparera saker i tid och därför lönar det sig att ha regelbunden tillsyn. Inom Fastighetsservice ingåt även trädgårdstjänster, lokalvård och trädgårdsutveckling.