Energideklaration

Energideklarationen visar hur mycket energi som går åt i ett hus. Denna dokumentation förenklar situationen för den som ska köpa eller hyra en bostad. Med hjälp av energideklaration kan du jämföra olika bostäders energiförbrukning och på så sätt välja det billigaste alternativtet när det kommer till elkostnader t.ex. Det är fastighetsägarens ansvar att fastigheten har en giltig energideklaration. Den som bygger nytt måste också upprätta en sådan deklaration.

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.

Beställ energideklaration

Så här gör du för att beställa energideklaration:

Energideklarationen görs av en certifierad energiexpert på uppdrag av ägaren till fastigheten. 

  • Hitta en certfierad energiexpert. Det går att söka på exempelvis besiktigaset.se eller lite krångligare på boverket.se
  • Be om ett prisförslag. Säkerställ också att energiexpertens certifiering gäller.
  • Boka och beställ. Energiexperten behöver göra ett fysiskt besök i byggnaden samt läsa de tekniska ritningarna över byggnaden.

När energiexperten är färdig får husägaren den formella energideklarationen som även registreras i Boverkets databas. .

Dessa byggnader ska ha en energideklaration

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

Dessa byggnader är exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration:

  • Bestämmelserna om energideklaration tillämpas endast på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 plusgrader.
  • Industrianläggningar och verkstäder.
  • Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
  • Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Energideklarationen gäller tio år

Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver normalt inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas.